Tes algunha dúbida?

Contacta con nós!

Deberiamos reunirnos e falar

Política de privacidade

onde estamos

Polígono de Fontiñas
Rúa Estocolmo, número 10, baixo
15707 Santiago de Compostela

Teléfono / Móbil

Correo electrónico

AFEXDI SANTIAGO é o Responsable do tratamento dos datos persoais do usuario e infórmao de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (GDPR), e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD), polo que se facilita a seguinte información do tratamento:

Fins e lexitimación do tratamento: atender a calquera usuario en calquera información que solicite dos servizos que prestamos. Atención comercial sen ánimo de lucro, para os produtos confeccionados nos nosos talleres de integración, capacitación e potenciación. Manter unha relación comercial (por interese lexítimo do responsable, art. 6.1.f GDPR) e o envío de comunicacións de produtos ou servizos (por consentimento do interesado, art. 6.1.a GDPR ).

Criterios de conservación dos datos: non se conservarán durante máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento ou mentres existan prescricións legais que ditaminen a súa custodia, e cando xa non sexa necesario para iso, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a anonimización dos datos ou a destrución total destes.

Comunicación dos datos: non se comunicarán os datos a terceiros, agás obriga legal.

Dereitos que asisten ao usuario: dereito a retirar o consentimento en calquera momento. Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento. Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos: administracion@afexdisantiago.org.

Datos de contacto do delegado de protección de datos: Rúa das Hedras, 6 1º Q 15865 Milladoiro (Ames) – administración@aysinnova.es